Den statliga Rektorsutbildningen

År 2002 ackrediterades Karlstads universitet att anordna den statliga befattningsutbildningen för skolledare – “Rektorsutbildningen” – sedermera Rektorsprogrammet.  Jag fick, tillsammans med en kollega, vara med att sjösätta detta projekt, och var sedan verksam som utbildningsledare vid Rektorsutbildningen/rektorsprogrammet fram till 2012. Därefter har jag fortsatt med utbildningsinsatser och som ”senior adviser”, nu som egen konsult.

Förutom i befattningsutbildningen har jag också utvecklat och varit verksam i Rektorsutbildningens:

  • Rekryteringsutbildning
  • Introduktionsutbildning
  • Skolpolitikerutbildning

samt i Rektorsutbildningens referensgrupp, bestående av skolchefer från upptagningsområdet.