Mitt arbetsliv

Jag startade med en drygt femtonårig tid som lärare och skolledare i grundskolan. Sedan slutet av 1980-talet har jag arbetat inom högskolevärlden; först som adjunkt i pedagogik vid Högskolan Dalarna, och sedan som utbildningsledare vid den statliga Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet. Jag har också varit engagerad i andra utbildningar och utvecklingsarbeten inom universitetet, t ex inom områdena ledarskap och skolutveckling.

Under åren har jag arbetat med ett stort antal utvecklingsprojekt, antingen i direkt samarbete med berörda kommuner, eller via t ex Högskolan Dalarnas regionala utvecklingscentrum PUD, Karlstads universitets RUC, eller – för ett antal år sedan – Örebro universitets tidigare institution Skolledarhögskolan.

Jag har en fil.kand i pedagogik och sociologi och en fil.lic. i pedagogik (se Min forskning om skolutveckling).

Efter min pensionering 2012 har jag jobbat vidare som konsult med utbildning och stöd i skolutvecklings- och ledarskapsfrågor. Min viktigaste kund har varit min gamla arbetsgivare – Rektorsutbildningen, men jag har också anlitats som extern konsult när det gäller att utreda kommunal skolorganisation.