Ledarskap i lärarutbildningen

Jag har deltagit med föreläsningar med rubriken “Nytt samhälle – ny skola – ny lärarroll” (och liknande) samt om ledarskap i klassrummet vid lärarutbildningarna i Falun, Karlstad och Linköping.