Internationellt

Jag har i många år varit aktiv i ett par internationella nätverk – i första hand i ENIRDEM (European Network for Improving Research and Development in Educational Management), ett nätverk för skolledarforskare, utbildare, administratörer och praktiker som bildades när “muren föll”. Jag har bidragit med papers vid de årliga konferenserna och suttit i styrelsen i cirka fem år, fram till 2003. 

Jag har också publicerats i antologier, bland annat i Polen och Slovenien (se Publikationer och papers).