Insatser i akademiska utbildningar

Jag har varit aktiv i akademiska skolledarutbildningar på fyra lärosäten.

Högskolan Dalarna (www.du.se

  • Ansvarig för skolledarhögskolans A-, B- och C-kurser Pedagogik med inriktning mot utbildningsledning 1990-2002.
  • Ansvarig för utveckling och start av breddmagisterprogram i utbildningsledning 2002-2003.
  • Högskolans föreståndare i nätverket Skolledarhögskolan 1989-2002.
  • Deltagit med föreläsningar i lärarutbildningen samt i ett antal fristående kurser.

Karlstads universitet (www.kau.se

  • Tillsammans med en kollega startat upp en statlig befattningsutbildning för rektorer (Rektorsutbildningen) 2002, samt därefter aktiv i dess olika utbildningar fram till 2012.
  • Deltagit i utvecklandet av breddmagisterprogram i utbildningsledning 2003.
  • Ansvarig för delkursen Skolan som samhällsinstitution och skolor som organisationer, 5p.
  • Deltagit med föreläsningar i lärarutbildningen samt i ett antal fristående kurser.

Högskolen i Oslo og Akershus

  • Deltagit i upprättandet av ett konsortium 2009, som ger den norska varianten av Rektorsutbildningen. Därefter aktiv som utbildare och utvecklare i utbildningen fram till 2015.

Åbo akademi, Vasa, Finland

  • Enstaka föreläsningar i den finländska skolledarutbildningen.