Exempel på skolutvecklingsprojekt

År 2000-2001 inrättade Lärarförbundet ett femtiotal “Lärarakademier” runt om i landet. Varje akademi leddes av en föreståndare. Dessa föreståndare erbjöds en tiopoängsutbildning i skolutveckling. Denna utbildning utvecklades och genomfördes av mig och en kollega vid Karlstads universitet.

Detta projekt ledde till att dåvarande Skolverket beställde ett självstudiematerial som skulle kunna användas av lärargrupper som ville förkovra sig inom ämnet samt utveckla sin egen verksamhet. De lärare som ville arbeta sig igenom hela materialet skulle kunna erhålla tio högskolepoäng. Flera hundra pedagoger gick igenom hela materialet. Till materialet fanns sex TV-program från UR (Best.nr. 2180tv 5-10). Jag själv medverkade i två av programmen.

En “kortversion” – Lärare leder skolutveckling – beställdes av Lärarförbundet och trycktes i 10 000 exemplar år 2004.