Enstaka föreläsningar, studiedagar, utvärderingar och projekt

Från mitten av 1980-talet har jag medverkat med föreläsningar och seminarier i en rad sammanhang inom ämnesområdena pedagogik, utbildningssociologi, skolutveckling inom förskola och skola, och skolans ledarskap. Jag har också genomfört utvärderingar och deltagit i ett antal utvecklingsprojekt. För ytterligare detaljer, se t.ex. Exempel på skolutvecklingprojekt och Publikationer och papers.

Ofta handlar mina kortare uppdrag om samhällsutveckling, skola och de förändrade rollerna för pedagoger och skolledare. 

Jag har också gjort översättningar från norska till svenska av vetenskapliga artiklar.